Hořáky ohřívající injektorové

Jsou hořáky spalující směs uhlovodíkových plynů se vzduchem. Vyznačují se ostrým stabilním plamenem, tvarovou a výkonovou rozmanitostí, vysokou spolehlivostí a jednoduchou údržbou.

Hořáky se vyrábějí ve výkonové řadě 4, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 a 400 kW.

Hořáky slouží

  • pro ohřev nebo předehřev materiálů, polotovarů, a součástí před jejich dalším technologickým zpracováním
  • pro ohřev nebo předehřev přípravků a nástrojů před jejich technologickým použitím
  • pro sušení nebo předehřev kokil, licích forem a vyzdívek zařízení (např. licích pánví) před jejich technologickým použitím.

 

OBRÁZEK

POPIS

CENA Kč/ks

HOI 4 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 4 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 4 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1000 mm), standardní délka 100 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

4 320,- Kč

HOI 10 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 10 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 10 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1000 mm), standardní délka 100 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

4 800,- Kč

HOI 16 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 16 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 16 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1000 mm), standardní délka 150 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

5 160,- Kč

HOI 25 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 25 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 25 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1000 mm), standardní délka 150 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

5 520,- Kč

HOI 40 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 40 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 40 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1500 mm), standardní délka 150 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

7 200,- Kč

HOI 63 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 63 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 63 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1500 mm), standardní délka 150 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

8 050,- Kč

HOI 100 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 100 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 100 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1500 mm), standardní délka 200 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

17 000,- Kč

HOI 160 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 160 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 160 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1500 mm), standardní délka 200 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

18 900,- Kč

HOI 250 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 250 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 250 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1500 mm), standardní délka 250 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

20 875,- Kč

HOI 400 - Hořák ohřívací injektorový

HOI 400 - Hořák ohřívací injektorový

Výkon: 400 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 30 kPa
Délka: na vyžádání (max.1000 mm), standardní délka 250 mm
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

25 500,- Kč

Ceny bez DPH