Hořáky pro průmyslové aplikace

Rozdělení typů hořáků

Ohřívací a předehřívací hořáky

Plynné palivo zemní plyn, propan, propan-butan, svítiplyn, směsný plyn, důlní plyn
Jmenovitý tlak plynu středotlaké 30-400 kPa, nízkotlaké 1-5 kPa
Vzduch atmosférický, tlakový
Jmenovitý výkon 4 - 400 kW
Rozměry přímé, s kolenem, tvarové
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

OHŘÍVACÍ NÍZKOTLAKÉ HOŘÁKY

Plynné palivo zemní plyn, propan, propan-butan, svítiplyn, směsný plyn, důlní plyn
Jmenovitý tlak plynu středotlaké 30-400 kPa
Vzduch atmosférický
Jmenovitý výkon 4 - 400 kW
Rozměry přímé, s kolenem, tvarové
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

PILOTNÍ A ZAPALOVACÍ HOŘÁKY

Plynné palivo zemní plyn, propan, propan-butan, svítiplyn, směsný plyn, důlní plyn
Jmenovitý tlak středotlaké 30-400 kPa, nízkotlaké 1-5 kPa
Vzduch atmosférický, tlakový
Jmenovitý výkon 4 - 63 kW
Rozměry přímé, s kolenem, tvarové
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

PECNÍ HOŘÁKY

Plynné palivo zemní plyn, propan, propan-butan, svítiplyn, směsný plyn, důlní plyn
Jmenovitý tlak plynu 2 - 400 kPa
Vzduch tlakový
Jmenovitý tlak vzduchu minimálně 5 kPa
Jmenovitý výkon 25 - 2000 kW
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:10

Podle tlaku plynu

 • Nízkotlaké do 5 kPa
 • Středotlaké do 400 kPa
 • Vysokotlaké nad 400 kPa

Podle výstupní rychlosti spalin

 • Hořáky s nízkou rychlostí spalin (do 40 m/s)
 • Hořáky se zvýšenou rychlostí spalin (40-80 m/s)
 • Hořáky s vysokou rychlostí spalin 
  = impulsní hořáky (80-150 m/s)   

Podle druhu předmísení směsi

 • S úplným předmísením spalované směsi
 • S částečným předmísením 
 • Bez předmísení

Podle způsobu regulace

 • Hořáky s ručním ovládáním
 • Hořáky s individuální regulací 
 • Hořáky se skupinovou automatickou regulací

Podle typu předehřevu spalovacího vzduchu

 • Hořáky se studeným spalovacím vzduchem
 • Hořáky se spalovacím vzduchem předehřátým ve společném rekuperátoru
 • Rekuperační hořáky 
 • Regenerační hořáky

Podle druhu předání tepelné energie

 • Hořáky s konvekčním účinkem
 • Hořáky sálavé (s plochým plamenem, širokoúhlé, infrazářiče)

Podle typu spalovacího prostoru

 • S keramickým spalovacím kanálem
 • Se spalovacím kanálem ze žárobetonu
 • S kovovým ústím
 • Se spalováním v pórovité vrstvě
 • S volnými plameny 

Kontaktní informace

Ing. Pavel JIŘINEC
K Letišti 441
Klatovy
339 01
Česká republika
IČ:
03847829
DIČ
CZ7808041978