Hořáky pecní

Pecní hořáky jsou hořáky spalující směs plynu a vzduchu různých konstrukčních typů sloužící pro osazení na průmyslové plynové spotřebiče. 

Náš výrobní sortiment pecních hořáků obsahuje následující konstrukční typy hořáků: hořáky s plochým plamenem, injektorové, polovířivý, vířivé, impulsní, rekuperační a regenerační.

Hořáky jsou konstruovány pro předehřev spalovacího vzduchu až 700°C u polovířivých, vířivých a impulsních hořáků a až 1100°C u regeneračních hořáků, z čehož vyplývá až 50% úspora paliva při stejném jmenovitém výkonu. Pro zajištění předehřevu vzduchu používáme lokální nebo centrální rekuperátory (výměníky) různých konstrukčních provedení. 

Hořáky jsou ruční nebo automaticky zapalované a hlídané pomocí hořákové automatiky. 

Dále konstruujeme a vyrábíme speciální hořáky dle požadavku zákazníka jako např. hořáky pro více topných médií.

Základní parametry hořáků

Jmenovitý výkon25-2000 kw
Druh plynného palivazemní plyn
propan
propan-butan
svítiplyn
směsný plyn
důlní plyn
Jmenovitý tlak plynu2-400 kPa
Spalovací vzduchtlakový
Jmenovitý tlak vzduchuminimálně 2 kPa
Regulovatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:10

Hořák injektorový pecní elektricky zapalovaný a hlídaný UV sondou HIP-UV

Hořák impulsní s keramickým spalovacím kanálem HI-SC

Hořák vířivý s keramickým spalovacím kanálem HV-SC

Hořák vířivý s hořákovým kamenem HV-K

Hořák rekuperační s kovovým rekuperátorem HRK-M

Hořák regenerační HRG - regenerační jednotka se dvěma regeneračními hořáky

Ing. Pavel JIŘINEC - K Letišti 441, Klatovy | IČ: 03847829 | +420 607 944 542info@jirinec-pz.cz | www.jirinec-pz.cz

O cookies

local_post_office info@jirinec-pz.cz     phone +420 607 944 542     language www.jirinec-pz.cz