Hořáky pecní

Pecní hořáky jsou hořáky spalující směs plynu a vzduchu různých konstrukčních typů sloužící pro osazení na průmyslové plynové spotřebiče. 

Náš výrobní sortiment pecních hořáků obsahuje následující konstrukční typy hořáků: hořáky s plochým plamenem, injektorové, polovířivý, vířivé, impulsní, rekuperační a regenerační.

Hořáky jsou konstruovány pro předehřev spalovacího vzduchu až 700°C u polovířivých, vířivých a impulsních hořáků a až 1100°C u regeneračních hořáků, z čehož vyplývá až 50% úspora paliva při stejném jmenovitém výkonu. Pro zajištění předehřevu vzduchu používáme lokální nebo centrální rekuperátory (výměníky) různých konstrukčních provedení. 

Hořáky jsou ruční nebo automaticky zapalované a hlídané pomocí hořákové automatiky. 

Dále konstruujeme a vyrábíme speciální hořáky dle požadavku zákazníka jako např. hořáky pro více topných médií.
 

Základní parametry hořáků

Jmenovitý výkon 25-2000 kw
Druh plynného paliva zemní plyn
propan
propan-butan
svítiplyn
směsný plyn
důlní plyn
Jmenovitý tlak plynu 2-400 kPa
Spalovací vzduch tlakový
Jmenovitý tlak vzduchu minimálně 2 kPa
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:10

 

Hořák injektorový pecní HIP-UV

Hořák injektorový pecní elektricky zapalovaný a hlídaný UV sondou HIP-UV

Hořák vířivý HV-K

Hořák vířívý s hořákovým kamenem HV-K

Impulsní hořák HI-SC

Hořák impulsní s keramickým spalovacím kanálem HI-SC

hořák rekuperační HRK-M

Hořák rekuperační s kovovým rekuperátorem HRK-M

Hořák vířivý HV-SC

Hořák vířivý s keramickým spalovacím kanálem HV-SC

Regenerační hořák HRG

Hořák regenerační HRG - regenerační jednotka se dvěma regeneračními hořáky