Hořáky polovířivé

Polovířivé hořáky jsou hořáky spalující směs uhlovodíkového plynu a vzduchu sloužící pro osazení na průmyslové plynové spotřebiče. Hořáky jsou konstruovány se žáruvzdorným hořákovým kamenem pro teploty až do 1 700°C HPV-K. Hořáky se vyznačují dlouhým plamenem s výstupní rychlostí spalin do 20 m/s. Jejich využití je zejména pro ohřevy licích pánví.

Hořáky jsou konstruovány pro předehřev spalovacího vzduchu až 400°C. Pro zajištění předehřevu vzduchu používáme lokální nebo centrální rekuperátory (výměníky) různých konstrukčních provedení.

Hořáky jsou automaticky zapalované a hlídané pomocí hořákové automatiky a lze je používat v celém teplotním rozsahu provozu zařízení. Hořáky větších výkonů jsou osazeny pilotním hořákem, který zajišťuje trvale přítomnost plamene po celou dobu provozu hořáku.

OBRÁZEK

POPIS

Hořáky polovířivé HPV-K 160

HPV-K 160

Výkon: 160 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 5 kPa
Spalovací vzduch: tlakový, ventilátorový, tlak vzduchu min. 2 kPa
Zapalovaný elektrickou jiskrou, hlídaný ionizačním principem nebo opticky UV detektorem.
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

Hořáky polovířivé HPV-K 250

HPV-K 250

Výkon: 250 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 5 kPa
Spalovací vzduch: tlakový, ventilátorový, tlak vzduchu min. 2 kPa
Zapalovaný elektrickou jiskrou, hlídaný ionizačním principem nebo opticky UV detektorem.
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

Hořáky polovířivé HPV-K 400

HPV-K 400

Výkon: 400 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 5 kPa
Spalovací vzduch: tlakový, ventilátorový, tlak vzduchu min. 2 kPa
Zapalovaný elektrickou jiskrou, hlídaný ionizačním principem nebo opticky UV detektorem.
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

Hořáky polovířivé HPV-K 1 000

HPV-K 1 000

Výkon: 1 000 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 5 kPa
Spalovací vzduch: tlakový, ventilátorový, tlak vzduchu min. 2 kPa
Zapalovaný elektrickou jiskrou, hlídaný ionizačním principem nebo opticky UV detektorem.
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

Hořáky polovířivé HPV-K 1 600

HPV-K 1 600

Výkon: 1 600 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 5 kPa
Spalovací vzduch: tlakový, ventilátorový, tlak vzduchu min. 2 kPa
Zapalovaný elektrickou jiskrou, hlídaný ionizačním principem nebo opticky UV detektorem.
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

Hořáky polovířivé HPV-K 2 000

HPV-K 2 000

Výkon: 2 000 kW
Palivo: Zemní plyn, Propan, Propan-Butan, tlak plynu: min 5 kPa
Spalovací vzduch: tlakový, ventilátorový, tlak vzduchu min. 2 kPa
Zapalovaný elektrickou jiskrou, hlídaný ionizačním principem nebo opticky UV detektorem.
Hořák pro průmyslové účely, včetně návodu k obsluze a údržbě a ES prohlášení

 

Ceny hořáků poskytujeme na vyžádání

Ing. Pavel JIŘINEC - K Letišti 441, Klatovy | IČ: 03847829 | +420 607 944 542info@jirinec-pz.cz | www.jirinec-pz.cz

O cookies

local_post_office info@jirinec-pz.cz     phone +420 607 944 542     language www.jirinec-pz.cz