Hořáky ohřívací nízkotlaké

Jsou hořáky spalující směs uhlovodíkových plynů se vzduchem. Vyznačují se ostrým stabilním plamenem, tvarovou a výkonovou rozmanitostí, vysokou spolehlivostí a jednoduchou údržbou. Oproti hořákům injektorovým se liší nutností přivést jako zdroj k hořáku kromě plynu i tlakový vzduch. Přívodní systém se tudíž vyznačuje dvoupotrubním vedením. 

Hořáky se vyrábějí ve výkonové řadě 4, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 a 400 kW.

Hořáky slouží

  • pro ohřev nebo předehřev materiálů, polotovarů, a součástí před jejich dalším technologickým zpracováním.
  • pro ohřev nebo předehřev přípravků a nástrojů před jejich technologickým použitím.
  • pro sušení nebo předehřev kokil, licích forem a vyzdívek zařízení (např. licích pánví) před jejich technologickým použitím.
     

ZÁKLADNÍ PARAMETRY HOŘÁKŮ

Plynné palivo

zemní plyn
propan
propan-butan
svítiplyn
směsný plyn
důlní plyn

Jmenovitý tlak plynu středotlaké 50-400 kPa
Vzduch atmosférický
Jmenovitý výkon 4-400 kw
Rozměry přímé
s kolenem
tvarové
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

Hořák ohřívací Injektorový přímý – HOI

Hořák ohřívací Injektorový přímý HOI

Hořák ohřívací Injektorový přímý HOI-SL

Hořák ohřívací injektorový přímý se stabilizačními lištami HOI-SL

Hořák ohřívací Injektorový s kolenem – HOI - K

Hořák ohřívací Injektorový s kolenem HOI-K

– Hořák ohřívací injektorový tvarový HOI-SH

Hořák ohřívací injektorový tvarový se stabilizačními hlavami HOI-SH

Hořák ohřívací Injektorový přímý HOI-SH

Hořák ohřívací injektorový přímý se stabilizačními hlavami HOI-SH