Hořáky ohřívací nízkotlaké

Jsou hořáky spalující směs uhlovodíkových plynů se vzduchem. Vyznačují se ostrým stabilním plamenem, tvarovou a výkonovou rozmanitostí, vysokou spolehlivostí a jednoduchou údržbou. Oproti hořákům injektorovým se liší nutností přivést jako zdroj k hořáku kromě plynu i tlakový vzduch. Přívodní systém se tudíž vyznačuje dvoupotrubním vedením. 

Hořáky se vyrábějí ve výkonové řadě 4, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 a 400 kW.

Hořáky slouží:

  • pro ohřev nebo předehřev materiálů, polotovarů, a součástí před jejich dalším technologickým zpracováním.
  • pro ohřev nebo předehřev přípravků a nástrojů před jejich technologickým použitím.
  • pro sušení nebo předehřev kokil, licích forem a vyzdívek zařízení (např. licích pánví) před jejich technologickým použitím.

Základní parametry hořáků

Plynné palivo

zemní plyn
propan
propan-butan
svítiplyn
směsný plyn
důlní plyn

Jmenovitý tlak plynustředotlaké 50-400 kPa
Vzduchatmosférický
Jmenovitý výkon4-400 kw
Rozměrypřímé
s kolenem
tvarové
Regulovatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

Hořák ohřívací Injektorový přímý HOI

Hořák ohřívací Injektorový s kolenem HOI-K

Hořák ohřívací injektorový přímý se stabilizačními hlavami HOI-SH

Hořák ohřívací injektorový přímý se stabilizačními lištami HOI-SL

Hořák ohřívací injektorový tvarový se stabilizačními hlavami HOI-SH

Ing. Pavel JIŘINEC - K Letišti 441, Klatovy | IČ: 03847829 | +420 607 944 542info@jirinec-pz.cz | www.jirinec-pz.cz

O cookies

local_post_office info@jirinec-pz.cz     phone +420 607 944 542     language www.jirinec-pz.cz