Hořáky ohřívací a předehřívací

Jsou hořáky spalující směs uhlovodíkových plynů se vzduchem. Hořáky slouží pro ohřev a předehřev materiálu, přípravků a nástrojů, sušení nebo předehřev vyzdívek zařízení atd. před jejich technologickým použitím. 

Hořáky se vyrábějí ve výkonové řadě 4, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 a 250kW. 

Vyznačují se ostrým stabilním plamenem. 
 

Základní parametry hořáků

Plynné palivo zemní plyn
propan
propan-butan
svítiplyn
směsný plyn
důlní plyn
Jmenovitý tlak středotlaké 50-400 kPa
nízkotlaké 1-5 kPa
Vzduch atmosférický
tlakový
Jmenovitý výkon 4-250 kw
Rozměry přímé
s kolenem
tvarové
Reguluvatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

ohřívací hořák HOI

Hořák ohřívací injektorový přímý HOI
 

šohřívací hořák HOI-SL

Hořák ohřívací injektorový se stabilizačními lištami HOI-SL

ohřívací hořák HOI-K

Hořák ohřívací injektorový s kolenem
HOI-K

šohřívací hořák HON-SH

Hořák ohřívací tvarový se stabilizačními hlavami HON-SH (hořák pro předehřev licích forem)

ohřívací hořák HOI-SH

Hořák ohřívací injektorový se stabilizačními hlavami HOI-SH

šohřívací hořák HOI-SH

Hořák ohřívací injektorový tvarový se stabilizačními hlavami HOI-SH