Hořáky ohřívací a předehřívací

Jsou hořáky spalující směs uhlovodíkových plynů se vzduchem. Hořáky slouží pro ohřev a předehřev materiálu, přípravků a nástrojů, sušení nebo předehřev vyzdívek zařízení atd. před jejich technologickým použitím. 

Hořáky se vyrábějí ve výkonové řadě 4, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 a 250kW. 

Vyznačují se ostrým stabilním plamenem. 

Základní parametry hořáků

Plynné palivozemní plyn
propan
propan-butan
svítiplyn
směsný plyn
důlní plyn
Jmenovitý tlakstředotlaké 50-400 kPa
nízkotlaké 1-5 kPa
Vzduchatmosférický
tlakový
Jmenovitý výkon4-250 kw
Rozměrypřímé
s kolenem
tvarové
Regulovatelnost hořáků
(poměr minimálního a maximálního výkonu)
1:3

Hořák ohřívací injektorový přímý HOI

Hořák ohřívací injektorový s kolenem HOI-K

Hořák ohřívací injektorový se stabilizačními hlavami HOI-SH

Hořák ohřívací injektorový se stabilizačními lištami HOI-SL

Hořák ohřívací tvarový se stabilizačními hlavami HON-SH (hořák pro předehřev licích forem)

Hořák ohřívací injektorový tvarový se stabilizačními hlavami HOI-SH

Ing. Pavel JIŘINEC - K Letišti 441, Klatovy | IČ: 03847829 | +420 607 944 542info@jirinec-pz.cz | www.jirinec-pz.cz

O cookies

local_post_office info@jirinec-pz.cz     phone +420 607 944 542     language www.jirinec-pz.cz